מחלקת אגודות שיתופיות

ליווי קיבוצים ומושבים בכל התחומים, לרבות בתחום שבין החבר והאגודה, תקנונים, הסדרת קרקעות במסגרת הקיבוצית והסדרת זכויות בנחלות במסגרת המושבית, הרחבות קהילתיות, שיוך דירות וכיו"ב