המחלקה המסחרית

למחלקה המסחרית התמחות במשפט המסחרי הכלכלי, בכלל, ובדיני תאגידים , דיני אגודות שיתופיות, דיני בנקאות, דיני חוזים ודיני מכרזים בפרט.

המחלקה המסחרית מלווה את לקוחותיה החל מהשלבים הראשונים של ניהול מו"מ לצורך יסוד והקמת מיזמים, חברות, שותפויות ואגודות שיתופיות, הכנת המסמכים המשפטיים לצורך הקמת המיזם לרבות הסכמי מייסדים, תקנונים, הקמת חברה, שותפות או אגודה שיתופית וכיוצ"ב.

הליווי השוטף של המחלקה את לקוחותיה כולל, בין היתר, מתן ייעוץ פנימי תוך ארגוני, הכולל:
השתתפות בישיבות דירקטוריון
השתתפות באסיפות הכלליות
מתן חוות דעת וסיוע בהתכתבויות בעלות אופי משפטי
הייצוג השוטף של הלקוח, הינו גם מול רשויות והגופים הציבוריים / הממשלתיים הבאים:
רשם החברות והשותפויות
רשם האגודות השיתופיות
משרדי הממשלה ובכלל זה משרד החקלאות ומשרד הפנים
הועדה הממונה על חוק ההתיישבות
טיפול ברישום ועריכת בטחונות ושעבודים מול רשם המשכונות ומול גופים מסחריים /עסקיים כגון, לרבות בנקים ו / או חברות ליסינג וייצוג של לקוחות שונים, בהסדרי נושים בהיקפים משמעותיים מול המערכת הבנקאית.

במסגרת הליווי השוטף של חברות עסקיות, עוסקת המחלקה בניסוח חוזים מסחריים ועסקיים:
הסכמי קבלנות
הסכמים למתן שירותים
הסכמי הפצה
הסכמי הליסינג
הסכמי הלוואה כתבי ערבויות
אג"ח, שעבודים וכיוצ"ב .
המחלקה מעניקה ליווי משפטי בתהליך של מכירה וקניה של עסקים לרבות הסכמי העברת מניות הסכמי מכירה וקניה של עסקים קיימים.

המחלקה עוסקת גם בנושאים הבאים:
בליווי פרויקטים וגופים שעוסקים בטכנולוגיות Clean Tech
אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולרית ואיכות הסביבה
טיפול בהליכי חדלות פירעון (פירוק, כינוסי נכסים, פשיטות רגל, הקפאות הליכים, הסדרי נושים וכיו"ב), ומימוש נכסים ושעבודים באופן מהיר ויעיל.

המחלקה מלווה באופן שוטף:
ארגונים פיננסים
ארגוני קניות
לווי במתן אשראי חוץ בנקאי
חברות
שותפויות ואגודות שיתופיות.

המחלקה מייצגת לקוחות מסחריים הן בבוררויות והן בבתי המשפט, כאשר חלק מעו"ד במחלקה אף מכהנים כבוררים מטעם רשם האגודות השיתופיות.

לחברי המחלקה כושר שליטה וניהול מו"מ בתחום המסחרי ברמה גבוהה.
על לקוחות המחלקה נמנים לקוחות פרטיים, חברות, חברות ליסינג, חברות בתחום האנרגיה הסולרית, ארגוני קניות , קיבוצים ואגודות שיתופיות אחרות, עמותות, כל אלו – מהתחומים שפורטו לעיל.