מחלקת דיני מים ואיכות הסביבה

משרד עו"ד בלטר, גוט, אלוני ושות' (סניף הצפון) מתעסק בנושאים רבים הנוגעים לדיני המים ואיכות הסביבה.

  • בין היתר עוסקת המחלקה בתחומים הבאים:
  • חלוקת מכסות מים בין חברי אגודה שיתופית
  • קידוחי מים
  • היטל בצורת
  • ניתוק מים
  • זיהום מים
  • עריכת הסכמים להקמת מפעלי מים
  • אספקת מים לצרכנים

המשרד מייצג ספקי מים (אגודות שתופיות), ארגוני מים, אגודות מים ומפעלי מים שונים, הן בהליכים פליליים והן בהליכים אזרחיים, ומעניק להם ייעוץ שוטף בעניינים אלה.