מחלקת הוצאה לפועל ובנקים

המשרד מייצג לקוחות בתביעות רשלנות כנגד בנקים וכן בהתגוננות מתביעות של בנקים כנגד לקוחות לרבות ערבים.

מחלקת ההוצאה לפועל והבנקים במשרד עוסקת גם בייצוג זוכים ובגביית חובות הנובעים מפסקי דין, צ'קים ושטרות. הטיפול בייצוג זוכים כולל פתיחת תיק בהוצאה לפועל ונקיטת הליכי גבייה וכל פעולה הנדרשת לגביית החוב בהתאם לחוק ההוצאה לפועל ולתיקון מס' 29 לחוק.

המחלקה עוסקת בייצוג חייבים מפני תביעות שטריות ובכלל זה הגשת התנגדויות לביצוע שטר.

בנוסף, מטפלת במגוון רחב של הליכים משפטיים, לרבות הנושאים הבאים:

  • הסדרי חובות
  • ניהול מו"מ בשם לקוחות עם נושים ובגיבוש הסדרים לפרעון חובות.
  • תביעות כספיות
  • בקשות למתן סעדים זמניים
    דיונים בהוצאה לפועל
  • ובהליכי פשיטת רגל ופירוק