מחלקת תכנון ובנייה

משרדינו בעל נסיון בתחום התכנון והבנייה, במסגרתו הוא מעניק ליווי משפטי שוטף ליזמי תכניות בניין עיר ובמיזמי בנייה מסוגים שונים:

  • בקשות להיתרי בנייה
  • שימושים חורגים
  • הקלות וכיו"ב לרבות מתן ליווי וייעוץ בנושאים אלו במגזר החקלאי לקיבוצים, מושבים ולחברי האגודות השיתופיות

הטיפול בתחום זה כולל ייצוג של משרדינו מול הרשויות התכנוניות השונות:

  • ועדות מקומיות לתכנון ובנייה
  • ועדות ערר מחוזיות
  • ועדות מחוזיות לתכנון ובנייה
  • מועצה ארצית הן של מגישי הבקשות ויוזמי התכניות והן של המתנגדים
  • הגשת התנגדויות לועדות התכנוניות השונות
  • טיפול בעתירת מנהליות בבית המשפט לעניינים מנהליים בכל הקשור בנושאי התכנון והבנייה והחלטות הועדות התכנוניות השונות.

במסגרת העבודה במחלקה זו, משרדנו מצוי בקשר ישיר ושוטף עם הועדות התכנוניות, מהנדסי הועדות והמועצות השונות.

בנוסף לטיפול בתחום האזרחי בענייני תכנון ובנייה, משרדנו עוסק גם ייצוג בתיקים פליליים בענייני תכנון ובנייה.