התפטרות עובד בשל התקנת מצלמה ע"י המעביד – מה דינה?

לאחרונה ניתן פסק דין בפרשת לודמילה לשניצר נגד פאר מרכז החלמה רפואי אשר דן בהתפטרותה של לודמילה, ששימשה רופאה בבית האבות, בין היתר עקב התקנת מצלמה בחדר עבודתה (חדר עבודה ולא חדר בדיקות).
במסגרת הדיונים בתיק טען המעביד כי התקנת המצלמה בוצעה נוכח גניבת פריטים מהמשרד, אך בית הדין לעבודה קבע כי נוכח התקנת המצלמה בחדרה של לודמילה חרף הבעת התנגדותה לכך ונוכח העובדה שהעובדת לא הייתה חשודה בגניבה, ניתן לראות בנסיבות התפטרותה הרעת תנאים מוחשית או נסיבות בהן לא ניתן לדרוש ממנה להמשיך בעבודתה.

בית הדין יחס משמעות רבה לכך שהעובדת הודיעה על התנגדותה לשימוש במצלמה ונוכח העובדה שהמעביד סרב להסיר את המצלמה נקבע כי העובדת זכאית לפיצויי פיטורים מלאים בנסיבות התפטרותה.
יחד עם זאת, בית הדין לעבודה קבע כי היה על העובדת למסור הודעה מוקדמת כחוק ומשלא עשתה כן המעביד זכאי לקזז ממנה את שווי ההודעה המוקדמת.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי.