ימי מחלה בזמן חופשה-מה דינם?

האם מחלה באמצע חופשה מזכה בדמי מחלה או בדמי חופשה?

עובד תאם עם מעבידו יציאה לחופשה בת 10 ימים, במסגרתה היה אמור לשהות בנופש בדרום הארץ. אלא מה, כבר במסגרת יום החופשה הראשון העובד חש ברע, פנה לקבל טיפול רפואי ובמקום לשהות בחופשה, "בילה" את "ימי החופשה" כשהוא מרותק למיטתו.

כאשר החלים ממחלתו, שב העובד לעבודתו, הציג למעבידו אישורי מחלה וביקש מן המעביד לא לחייב את מאגר ימי החופשה, אלא לשלם לו דמי מחלה, בהתאם לקבוע בחוק.

נשאלנו על ידי המעביד כיצד לנהוג ולהלן תשובתנו:

אומנם נכון הוא כי העובד תאם ימי חופשה והיה אמור לשהות בחופשה. מאחר והעובד חלה בזמן חופשתו חל האמור בסעיף 5 (א) (4) לחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951, הקובע כי ימים בהם העובד אינו מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה אינם נחשבים כימי חופשה.

במקביל, חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1978, קובע כי מחלה מהווה אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו הנובע על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאותי לקוי.

לכן, ככל שהעובד יציג בפני המעביד אישורים רפואיים בדבר מחלתו הוא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בגין התקופה הרלבנטית והמעביד לא יהיה רשאי לקזז ממניין ימי החופשה הצבורים של העובד את ימי המחלה.

בהקשר זה ראוי לציין כי חוק דמי מחלה קובע שעובד הזכאי בגין מחלתו לתשלום מכח חוק כלשהו בעד תקופת אי הכושר (בחריגים הקבועים בחוק) לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה ממעבידו. לכן, במקרה בו העובד היה נפגע לדוגמא בתאונת דרכים, הרי שהיה זכאי לפיצוי מכח חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים במסגרתו קמה זכאות לפיצוי מחברת הביטוח, ומטעם זה לא היה זכאי לקבל ממעבידו דמי מחלה.

אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי.