התפרצות נגיף הקורונה תפסה את כולנו לא מוכנים.

כולנו נאלצים להכנס להפסקה, לשגרת חירום בה כללי המשחק השתנו לגמרי ומה שהיה לא מה שיהיה.

זוהי השעה בה אנו נדרשים להיערך ל"יום שאחרי" ולכלכל את צעדנו בהתאם ומוטלת עלינו המשימה לכתוב מחדש את עתידנו ואת עתיד ילדנו.

בתקופה זו של אי וודאות נשתף אתכם במידע חיוני על 'החיים בצל הקורונה' ובהזדמנות זו נזכירכם כי אנו עומדים לרשותכם ברשתות החברתיות ובכל אמצעי תקשורת אחר.

אחד הנושאים שאנו נדרשים לו בעת הזאת הוא כיצד להבטיח את עתידנו ואת עתיד ילדינו, והסוגיות העולות שוב ושוב הן צוואות וייפוי כוח מתמשך (עליו נרחיב בפוסט נפרד).

רבים שואלים אותנו כיצד ניתן לערוך צוואה בעדים בהתאם לדרישות החוק ותוך שמירה על מגבלות משרד הבריאות.

על פי חוק הירושה ניתן לערוך צוואה ב-4 דרכים; 1. צוואה בפני עדים ניטראליים הנערכת ברוב המקרים על ידי עו"ד. 2. צוואה בפני רשות הנערכת על ידי שופט וברוב המקרים בפני נוטריון. 3. צוואת שכיב מרע על ידי אדם שימיו ספורים וגם היא נדרשת לשני עדים ובתום 30 יום, אם המוריש לא נפטר היא מתבטלת. 4. צוואה בכתב ידו של המוריש (לא ניתן להדפיסה אלא רק בכתב ידו) – רלבנטית רק למי שמסוגל לכתוב בעצמו ויש לוודא כי כל מי שצריך לדעת על קיומה יעודכן בכך. הקושי בצוואה מסוג זה הוא ביכולת לתקוף אותה (משפטית) בשל העדרם של עדים לעריכת הצוואה וקל למי שאינו מרוצה ממנה להתנגד לה ולטעון שהיא אינה אותנטית, ולמנוח, מטבע הדברים לא תהיה אפשרות להעיד על רצונותיו.

התקנות כיום מאפשרות יציאה מהבית לצורך ביצוע הליך משפטי (יציאה לדיונים משפטיים חיוניים ועריכת מסמכים) אולם אין בהן התייחסות ספציפית האם עריכת צוואה בעדים הוא עניין חיוני המצדיק יציאה של עדים מביתם ואת סיכונם בהדבקה.

נכון לימים אלה, אין הוראה שעה או פסיקה בעקבות המצב המאפשרות עריכת צוואה בדרכים שאינן מנויות בחוק, כמו למשל: צוואה עם עדים באמצעות אפליקציות וידאו למיניהם.

אפשרות אחת, שהיא בבחינת הרע במיעוטו – העומדת בדרישות החוק ובדרישות משרד הבריאות היא כי המצווה יחתום על צוואה בפני עדים (שכנים למשל) המתגוררים בטווח 100 מ"ר מבית מגוריו, להחתימם על הצוואה שנערכה על ידי עורך הדין ולאחר שהוא העיד בפניהם שזהו רצונו וחתם על כך (מומלץ לצלם את כל ההליך).

כמובן שניתן כפי שצוין לעיל לערוך צוואה ללא עדים העומדת בדרישת החוק ובלבד שתיכתב בכתב ידו של המצווה ותיחתם על ידו.

המלצה זו נכונה לא רק לזקני השבט אלא לכלל הציבור ובמיוחד לגרושים, פרודים, ידועים בציבור, נשואים שניים וחד הוריים.

אל תתנו לחוסר הוודאות להמשיך ולנהל אתכם, קחו אחריות לידיים ועשו היום את מה שדחיתם בעבר.