מוצא לנכון לעדכן אתכם כי בעקבות המצב ניתן היתר כללי זמני להעסקה בשעות נוספות והוא מאפשר העסקה בשעות נוספות מעבר להיתר הכללי שחל עד עתה.

תוקפו של ההיתר הכללי לתקופה של חודשיים ימים מיום פרסומו או לתקופת תוקף צו בריאות העם (נגיף הקורונה), לפי המוקדם.

ההיתר קובע כך:

ניתן להעסיק עד 67 שעות שבועיות, כולל שעות נוספות, ובלבד שכמות השעות הנוספות הכוללת בחודש לא תעלה על 90 שעות נוספות.

אורכו המקסימאלי של יום עבודה בודד יוותר 12 שעות, כקבוע כיום, אולם ניתן להעסיק 14 שעות ביום עד 8 פעמים בחודש (בכפוף לשמירה על אי חריגה מכמות השעות השבועית והחודשית דלעיל).

יש לעשות שימוש בהיתר בהתאם לצרכים המיוחדים שיצר המצב ולא לחרוג ממנו.

נשמח לענות ולסייע.

בריאות לכולם.

אין באמור להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי. בתקופת משבר הקורונה התקנות מתעדכנות לעיתים תכופות ולכן יש לוודא שלא חל שינוי מאז הפרסום.

אורי דדו, עו"ד וצוות המשרד.