אנו שבים ומעדכנים אתכם והפעם בשני שינויי חקיקה מהיום בתקנות לשעת חירום שנועדו למנוע את התפשטות וירוס הקורונה בסמוך לליל הסדר ומטילות הגבלות נוספות לתקופה זו.

השינוי בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקומות עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה) (תיקון מס' 2):

עד מחר, 8/4/2020, שעה 15:00, חלות במקומות עבודה אותן הגבלות שהיו עד היום בדיוק ואין איסור גורף לעבוד – חד וחלק.

החל מ 8/4/2020 (מחר) בשעה 15:00 ועד 10/4/2020 (יום שישי) בשעה 6:00 בבוקר, במקומות עבודה שעבדו לפי תקנה 2(א), דהיינו שאין לגביהם היתר מיוחד כלשהו ואשר צמצמו עד עכשיו את עבודתם ל 30%-15% או פחות מ- 10 אנשים ואשר נמצאים בישוב שמרבית תושביו יהודיים, חל איסור לשהות ולעבוד במקום העבודה, אלא אם הדבר נחוץ לשמירה על מקום העבודה, תחזוקתו או ביצוע פעולה דחופה, ובלבד שמספר העובדים צומצם למינימום ההכרחי ולא יעלה על 15-30% לפי העניין בשום מקרה.

המשמעות הינה שמקומות עבודה אחרים, אלו שהוגדרו על ידי הממשלה כחיוניים, ואשר פעלו לפי האמור בתקנה 2(י)(2) ומופיעים בטבלה/תוספת לתקנות שפרסמנו במגוון התחומים שמפורטים בטבלה (חקלאות וכו') ויכלו עד היום להמשיך לעבוד ללא מגבלה מיוחדת, תוך צמצום כמות העובדים למינימום ההכרחי לקיום העבודה השוטפת, יכולים להוסיף ולעבוד ולא חלה עליהם המגבלה האמורה של איסור שהיה במקום העבודה מיום 8/4/2020 ועד ליום 10/4/2020, אלא חלות עליהן המגבלות הקודמות של צמצום כוח העבודה למינימום ההכרחי כאמור. יחד עם זאת, לאור חוסר הבהירות בנושא, איננו יכולים לשלול את האפשרות כי המשטרה האמונה על אכיפת התקנות, תייצר קשיים ואולי אף תבקש למנוע מעבר וזאת שלא מכח הדין כאמור.

השינוי בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת הפעילות) (תיקון 3):

האיסור לנסיעת יותר משני נוסעים באותו הרכב – צומצם ואינו חל עוד על נוסעים המתגוררים באותו מקום.

ההוראות בכניסה למקום עבודה משתנות ובמקום ההוראות הקודמות (הצהרת הבריאות) חלות ההנחיות הבאות –

בטרם כניסה למקום עבודה המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות הבאות:

האם אתה משתעל ?

האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?

האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.

המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר.

בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

גם בחנויות לממכר מזון, בתי מרקחת, מוצרי הגיינה, תקשורת ומחשבים – יש לפעול לגבי הנכנסים באופן המתואר לעיל, כולל תשאול ובדיקות חום.

איסור רכישה מחוץ לישוב –

מהיום 7/4/2020, שעה 19:00, ועד יום שישי 10/4/2020, שעה 6:00 בבוקר, יציאה מהבית לשם הצטיידות בתרופות, מזון או שירותים חיוניים תעשה רק בישוב בו מתגוררים, אלא אם לא ניתן לרכוש או לקבל את השירות במקום המגורים. הוראה זו לא חלה על ישוב שמרבית תושביו אינם יהודיים.

הוראות מיוחדות לערב החג החלות ממחר 8/4/2020, בשעה 15:00 ועד 9/4/2020 בשעה 7:00 בבוקר –

מותרת יציאה לרכישת תרופות ומוצרים חיוניים (לא מזון) רק בישוב בו מתגוררים, אלא אם לא ניתן לרכוש או לקבל את השירות במקום המגורים. הוראה זו לא חלה על ישוב שמרבית תושביו אינם יהודיים.

הנחיות לעניין תחבורה ציבורית והסעות מהיום 7/4/2020 בשעה 20:00 ועד 12/4/2020 בשעה 8:00 –

אין תחבורה ציבורית.

ניתן להמשיך להסיע עובדים למקום עבודתם וחזרה בהסעה המיועדת לשירות הציבור.

אין באמור להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי. בתקופת משבר הקורונה התקנות מתעדכנות לעיתים תכופות ולכן יש לוודא שלא חל שינוי מאז הפרסום.

אנו לרשותכם בכל שאלה נדרשת.

אורי דדו, עו"ד וצוות המשרד.