ערב טוב לכולם 2/4/2020

בפרסום שביצענו בצהרי 31/3/2020 תארנו בפניכם כי מעסיקים שנמנו על הקבוצה הראשונה בפרסום רשאים להעסיק 15% מכח העבודה שלהם בו זמנית, וכי ככל שמעסיק יבקש להעסיק עד 30% מכח העבודה בו זמנית עליו לדווח למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה.

מצורף לנוחיותכם פרסום דוברות משרד הכלכלה והתעשייה בנושא, כולל קישור לדיווח אינטרנטי בדבר הגדלת מספר העובדים עד 30%.

נוסח הפרסום:

בהתאם לתיקון האחרון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף- 2020, מעסיקים רשאים להעסיק, החל מיום 1.4.2020 עד 15% ממצבת כח האדם, או עד 10 עובדים (הגבוה מבניהם).

כמו כן עליהם למנוע את שהותם של עובדי מעטפת (כהגדרתם בתקנות) בבית העסק, על מנת למנוע את התפשטות נגיף קורונה.

יחד עם זאת, מעסיקים הנדרשים להגדיל את מספר העובדים החיוניים לצורך הפעילות השוטפת של העסק, מעל 15% ועד 30% ממצבת כח האדם בעסק, או מעסיקים הנדרשים להעסיק עובדי מעטפת, שאינם בליבת הפעילות של מקום העבודה והם נדרשים לעבודה השוטפת של העסק, כגון עובדי מזכירות (למעט עובדי ניקיון, אבטחה או מחשוב – הרשאים לשהות במקום העבודה), רשאים לשלוח הודעה על כך למשרד הכלכלה והתעשייה .

שליחת ההודעה תעשה בטופס מקוון.

לאחר שליחת הטופס יישלח לפונה דואר אלקטרוני עם פרטי הטופס שהוזן. עם קבלתו ניתן יהיה להמשיך להעסיק את העובדים שהוזנו בטופס. פרט לכך, אין צורך בפניות נוספות למשרד הכלכלה והתעשייה בנוגע להודעתכם.

לנוחיותכם אנו מצרפים קישור לטופס המקוון:

https://govforms.gov.il/mw/forms/limited-hiring@moital.gov.il

לנוחיותכם מצורף גם קישור להודעת דוברות משרד הכלכלה והתעשיה:

https://www.gov.il/he/departments/news/vital-employees-pr

אין באמור להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי. בתקופת משבר הקורונה התקנות מתעדכנות לעיתים תכופות ולכן יש לוודא שלא חל שינוי מאז הפרסום.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה נדרשת.

בריאות לכולם וסופ"ש נעים.

אורי דדו, עו"ד וצוות המשרד.