נתבקשנו ליתן חוו"ד בעניין המשמעות וההשלכות של מגפת הקורונה על הסכמים והסכמי השכירות בפרט, כמפורט להלן:

1. כולנו עדים בחודשים האחרונים להשלכות הקשות של מגיפת הקורונה על מרבית תחומי החיים בישראל ובעולם. השלכות אלה לא פוסחות על עולם המשפט ובכלל זה עולם החוזים המסחריים.

2. להלן חוו"ד ביחס להשלכות משבר הקורונה על התקשרויות חוזיות מסחריות בכלל ועל הסכמי שכירות בפרט, בהתאם לדין הישראלי ובהסתמך על הספרות, הפסיקה חוו"ד שונות לרבות חוו"ד של לשכת עוה"ד שניתנה לאחרונה.

3. החוקים והעקרונות הרלוונטים, המהווים בסיס לחוות הדעת הם:
3.1. דיני הסיכול .
3.2. עיקרון תום הלב.
3.3. כוח עליון.

4. בעיקרון יש לומר כי מדיניות בתי המשפט והפסיקה מהעבר צמצמו עד מאוד את האפשרות לבטל הסכמים מכוח סיכול, עקרון תום הלב וכוח עליון גם במקרים חריגים וסביר להניח כי בעת הזו צמצום זה עוד יגבר בכדי לשמור על יציבות מסחרית וסדר חברתי.

5. יש לזכור כי העקרון ש"הסכמים יש לכבד" הינו עקרון מרכזי הן לשמירה על סדר חברתי והן לצורך שמירה על עקרון של שלטון החוק. בחוו"ד זו נתייחס להסכמי שכירות בלבד.

6. מבלי לגורע בצורך לבצע בדיקה של כל עיסקה ועיסקה וכל הסכם והסכם, להלן דעתינו שתחולק ל – 3 סוגי הסכמי שכירות.

7. שכירות למגורים – לדעתינו, המצב הקיים אינו מאפשר לשוכרים להפר ההסכם ולא לשלם שכ"ד. בעניין זה ראוי להדגיש מצב כלכלי קשה אינו עילה לפטור מתשלום דמי שכירות. מה גם שהשוכרים ממשיכים להפיק הנאה מהמושכר.

8. שכירות עסקית – תחולק ל – 2 מצבים:

8.1. אי שימוש מוחלט במושכר כתוצאה מהקורונה.
8.2. שימוש חלקי במושכר כתוצאה מהקורונה

9. אי שימוש מוחלט במושכר – במקרה כזה, לדעתנו המצב העובדתי שמנע שימוש במושכר מקים לבעלי העסקים זכות לטעון לפטור. יש לקחת בחשבון כי פטור זה הינו זמני והוא יתבטל במועד הסרת המניעה.

10. שימוש חלקי במושכר– במקרה כזה דיני הסיכול לא יעזרו לשוכר ואולם עקרונות תום הלב יכול ויאפשרו התאמה ואכיפת חלקית של הסכמי השכירות.

11. ראוי לחזור ולהדגיש, כי יש לבחון כל חוזה ונסיבותיו הקונקרטיות, טרם מחליטים על פעולה כלשהיא. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחוזים עסקיים שאינם דווקא מתחום חוזי השכירות.

12. אנו עומדים לרשותכם ככל שיידרש.