עיון מעביד בתיבת הדואר של עובדיו

האם המיילים שלכם במסגרת העבודה חסויים???
בית הדין הארצי לעבודה נדרש לסוגיה זו לאחרונה במסגרת תביעת הגברת טלי איסקוב כנגד מדינת ישראל ואח' וקבע כללים בנושא, תוך הבחנה בין סוגים שונים של תיבות דואר אלקטרוני.

תיבה מקצועית – מטרתה לצורכי עבודה ואין לעשות בה שימוש אישי. נקבע כי המעביד רשאי לבצע פעולות ניטור ומעקב בתיבה המקצועית בכפוף לפרסום המדיניות שלו, אך אם העובד, למורת רוחו של המעביד, קיים גם תכתובת אישית בתיבה, אין המעביד רשאי להיכנס לתוכן ההודעות, אלא אם מדובר בהתנהגות הפוגעת במעביד ו/או בעסקו וגם אז נדרשת הסכמת העובד לכך.

תיבה בבעלות המעביד המשמשת גם או רק לצרכיו האישיים של העובד – כאשר התיבה מיועדת גם לדואר פרטי וגם לצורכי עבודה כדי להכנס לתיבה צריכות להתקיים נסיבות חריגות וכדי לבחון דואר אלקטרוני אישי על המעביד לקבל הסכמה קונקרטית של העובד. ככל שמדובר בתיבה אישית בלבד הנמצאת בבעלות המעביד יש בנוסף לקבל הסכמת העובד בגין כל פעולת מעקב, כולל עצם הכניסה לתיבה.

תיבה חיצונית פרטית בבעלותו של העובד –כאשר מדובר בתיבת דואר חיצונית אשר העובד נכנס אליה באמצעות מחשב המעביד. כדי להכנס לתיבה זו על המעביד לקבל אישור מוקדם מבית הדין לעבודה.

בית הדין אף קבע כי מסמך שהושג כתוצאה מחדירה אסורה לא ישמש כראיה המשפט.

אין באמור לעיל להיות תחליף לייעוץ משפטי.