בעקבות ההתפתחויות מהערב (פרסום ראש הממשלה והתקנות החדשות) אנו שבים ומעדכנים אתכם.

הערב תוקנו תקנות מיוחדות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות).

התקנות מגבילות את חופש התנועה והיציאה למרחב הציבורי, כדי להגן על בריאות הציבור.

ביחס למגבלת תנועה במרחב הציבורי התקנות קובעות כך:

אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:

הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו ;

הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;

קבלת שירות רפואי;

תרומת דם;

הפגנה;

פעילות ספורט לא מאורגנת של עד 5 אנשים;

יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים;

יציאה לטקס דתי ובכלל זה לחתונה או הלוויה וכן יציאה לתפילה;

יציאה לצורך סיוע לאדם שבשל גילו, בעיה רפואית, קושי או מגבלה, זקוק לעזרה של אדם אחר;

יציאה לצורך חיוני שאינו מפורט לעיל.

ביחס להשפעה על מקומות עבודה יובהר כדלקמן:

התקנות מתירות בפירוש בסעיף 2(א)1 יציאה למקום העבודה וחזרה ממנו, כאשר הכוונה לעבודה מותרת.

בנוסף, התקנות מגבות בחקיקה המלצות שהיו עד עכשיו, כגון שמירה על מרחק של שני מטר.

התקנות מגדירות מקומות שאסור להפעיל כגון קניונים (למעט בתי מרקחת מזון וכדומה), מקומות בילוי (פאבים, בתי קולנוע, גנים לאומיים ועוד) ומגדירות מקומות שתהיה מגבלה על הפעלתם כגון בתי אוכל (שרשאים למכור מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל), חנויות (יחס של 4 לקוחות לכל קופה רושמת, שמירת מרחק, מניעת צפיפות וכו').

התקנות מצורפות לנוחיותכם.

מעבר לאמור ניתן להוסיף ולעבוד לפי ההנחיות שהיו עד עתה (שעדין אינן בגדר חקיקה), דהיינו:

א. מקום עבודה של עד 10 עובדים יכול לעבוד כרגיל, בתנאי שאינו מהמקומות שעבודתם נאסרה או הוגבלה.

ב. מקום של מעל 10 עובדים יכול עבוד במגבלת 30%, בתנאי שאינו מהמקומות שעבודתם נאסרה או הוגבלה.

אנו צופים שממש בקרוב, ואולי עוד הלילה, ייחתמו התקנות שקובעות את ההגבלות דלעיל על מקומות עבודה בחקיקה ולא רק כהנחיה ועל פי הידוע לנו טיוטאת התקנות מתירה לעבוד בעבודה רגילה בענפים מסוימים.

כמובן שנעדכן על כך מיד עם פרסום התקנות.

אין באמור להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי. בתקופת משבר הקורונה התקנות מתעדכנות לעיתים תכופות ולכן יש לוודא שלא חל שינוי מאז הפרסום.

ליל מנוחה ובריאות לכולם.

אורי דדו, עו"ד וצוות המשרד